GuidePedia

0

wengi
gumedere sepi ngumbara tanpa tepilelayar ngrasuk ulekane sonya rurigeyongane ati kang kayungyun
ngupadi gisiking kayunpepalang bebondhotane eri samunmenyang endi paraning jangkakatriwal jangkah kang musprakabuncang ing dhangkane ngayawaratanpa guna
wengiana lintang weh pepadhangkumelip ing awang-awangsanajanta mung kaya wujude upil gowang,dadi tuduh ati kang lagi kapang
wengiana ngendi labuhing atiparaning nyawijiGusti.


surabaya 09062016
Sumber


Post a Comment Blogger

Beli yuk ?