GuidePedia

TEMBUNG NGOKO        TEMBUNG KRAMA   KRAMA INGGIL
1.       adhi                                    adhi                               rayi
2.       akon                                   akèn                              ngendikakake, ngersakake, ndhawuhi
3.       aku                                     kula                               abdi dalem, adalem
4.       alih (ngalih)                         pindhah                          jengkar (?)
5.       anak                                  anak                               putra
6.       anak-anak                         anak-anak                      peputra
7.       anggo                                anggé                             agem (?)
8.       aran                                   nama                              asma
9.       arep                                  ajeng                               kersa
10.   atur                                   atur                                 unjuk
11.   ayo                                    mangga                           sumangga
12.   bapa                                  bapa                               rama
13.   batur                                 batur                               abdi
14.   bayen                                bayen                              babaran
15.   bojo                                  bojo                                garwa
16.   doyan                                purun                              kepareng
17.   duwe                                 gadhah                           kagungan
18.   embah                               embah                            éyang
19.   embuh                               kilap                              duka dalem
20.   enom                                enèm                              timur
21.   impen                                impen                            supena
22.   ing ngarep                         ing ngajeng                     ing ngarsa
23.   isin                                    isin                                 lingsem
24.   jenat                                 jenat                              swargi
25.   jeneng cilik                        nama alit                        asma timur
26.   jeneng tuwa                       nama sepuh                   asma sepuh
27.   jeneng                               nama                              asma
28.   kakang                              kakang                           raka
29.   kaki                                  kaki                               eyang
30.   karep                                kajeng                           karsa
31.   kekandhan                        cecriyosan                     ngendikan
32.   kemu                                 kemu                            kembeng, gurah
33.   keplayu                             keplajeng                      kengser
34.   kramas                              kramas                         jamas
35.   lair                                    lair                                miyos
36.   laki                                    laki                              garwa
37.   lanang                               jaler                              kakung
38.   lara                                   sakit                             gerah
39.   lawang                              konten                          kori (?)
40.   lunga                                 kesah                           tindak
41.   manak                              nglairake                       babaran
42.   mati                                  pejah                           seda, surud
43.   medhun                            mandhap                      tumedhak
44.   melu                                 tumut                           ndherek
45.   meteng                             wawrat                        mbobot
46.   metu                                 medal                          miyos
47.   nepsu                               nepsu                          duka
48.   ngadeg                             ngadeg                        jumeneng
49.   omah-omah                     émah-émah                  krama
50.   omah-omah                     gegriya                        dedalem
51.   ombe                              ombe                           unjuk
52.   ompong                          ompong                       dhaut
53.   pangan                            tedha                           dhahar
54.   petan                               petan                           ulik
55.   rupa                                warni                           warna
56.   saji                                  saji                              sasaos, cecaos
57.   selir                                 selir                             garwa ampeyan, garwa ampil
58.   sida                                 siyos                           estu
59.   slamet                             wilujeng                       sugeng
60.   supit                                supit                            tetak
61.   teka                                dhateng                        rawuh
62.   ulih                                  antuk                           kondur
63.   umur                               umur                            yuswa
64.   urip                                 gesang                         sugeng
65.   uyuh (nguy uh)                 toyan                           turas
66.   wadon                            estri                              putri
67.   watuk                             watuk                           cekoh
68.   wuda                              wuda                            lukartank-ipun banter saestu....
Monggo 'mampir' mriki !

Beli yuk ?