GuidePedia


TEMBUNG NGOKO        TEMBUNG KRAMA   TEMBUNG KRAMA INGGIL
1.       embun-embunan           embun-embunan     pasundhulan
2.       unyeng-unyeng             unyeng-unyeng         panengeran
3.       rambut                         rambut                     rema
4.       gelung                          gelung                      ukel
5.       endhas                         sirah                         mustaka
6.       rai                                rai                            pasuryan
7.       praupan                       praupan                    pasuryan
8.       bathuk                         bathuk                      palarapan
9.       alis                               alis                            imba
10.   idep                             idep                           ibing
11.   mripat                          mripat                        tingal, soca
12.   pipi                              pipi                            pangarasan
13.   irung                            irung                           grana
14.   umbel                          umbel                         gadhing
15.   brengos                       brengos                       rawis
16.   cangkem                      cangkem                     tutuk
17.   lambe                           lambe                         lathi
18.   kuping                          kuping                        talingan
19.   untu                              untu                           waja
20.   gusi                              gusi                             wingkisan
21.   idu                                iben (?)                       kecoh
22.   ilat                                ilat                              lidah
23.   janggut                         janggut                        kethekan
24.   gulu                              gulu                             jangga
25.   githok                           githok                         griwa
26.   awak                            badan                         sarira
27.   pundhak                       pundhak                      pamidhangan
28.   tangan                          tangan                        asta
29.   kuku                             kuku                           kenaka
30.   driji                              driji                             racikan
31.   dhadha                        dhadha                        jaja
32.   ati                                manah                         panggalih
33.   weteng                         weteng                        madharan, padharan
34.   puser                            puser                          tuntunan
35.   ari-ari                           ari-ari                         aruman
36.   bokong                         bokong                      pocong
37.   entut                             entut                          sarib
38.   itil                                 klentit                         prana
39.   konthol                         konthol                       palandhungan
40.   palanangan                   pajaleran                     kalam
41.   pawadonan                  pawestren                    badhong
42.   penthil                          penthil                         mundri
43.   pupu                            pupu                          wentis
44.   dhengkul                     dhengkul                     jengku
45.   sikil                             suku                            sampeyan, ampeyanwajanipun sami kinclong....
Lihat yg lebih 'menarik' di sini !

Beli yuk ?