GuidePedia

0
Hal2 nyebelin pasca liburan !
Hal2 nyebelin pasca liburan !

Enak banget ya bisa liburan, pergi dari kepenatan kerja dan hiruk pikuk Ibu Kota. Sejatinya sih kalau abis liburan kamu harus jadi o...

Read more »

0
Kyai Gedhong, prajurit Pajang kang nyalawadi..
Kyai Gedhong, prajurit Pajang kang nyalawadi..

Wit Pacar sing nganeh-anehi Ngandhakake kuburan tuwa, situs utawa petilasan jaman Mataram ing Kotagede, prasasat ora ana enteke. ...

Read more »

0
Manukke tanggane dipisuhi wong gendheng !
Manukke tanggane dipisuhi wong gendheng !

Weh, Tibakne Manukke Tanggane Nuju sawijining dina, TR lagi arep ngguyang motore nang ngarep omah. Dumadakan ana manuk kenari ...

Read more »

0
Napak tilas museum wayang ing tilas daleme swargi Bapak Soeharto
Napak tilas museum wayang ing tilas daleme swargi Bapak Soeharto

Gerbang mlebu museum Kanggo para maos sing seneng seja­rah, mligine sing ana gegandhengane karo tokoh swargi tilas presiden Soe­h...

Read more »
 

Beli yuk ?