GuidePediaCak Mar sik tas rabi, lenger nang Pos Hansip CJ
koyok wong liwung. Gak sui Cak So liwat.

"Mar, kon iku manten anyar gak tambah seger lha kok malah lungset nyaprut. Opoko kon iku Mar?" takok Cak So.

"Iyo Cak, aku kepikiran bojoku." jare Cak Mar.

"Opoko bojomu iku, wong tak dhelok bojomu iku tahes ngono lho." jare Cak So.


"Ngene lho Cak. Aku iki biasa njajan. Lha pas mari main malam pertama wingi, aku ngetokno dhuwik seketan. Pikirku, arek wedhok sing bodine koyok ngene paling banter regane seket ewu. Aku luali pol lek tibake iku bojoku dhewe" jare Cak Mar.

"Kon yo ngawur ae. Tapi wis gak usah dipikir nemen, paling bojomu tersinggung sedhiluk terus mari ngono yo kangen ambek peno maneh."

"Aku kepikiran gak perkoro wedhi bojoku tersinggung" jare Cak Mar.

"Lha opo lho masalae?" Cak So malih bingung.

"Mari tak ke'i seket ewu, dhadhak aku disusuki selawe."

Beli yuk ?

 
Top